Saltar al contenido principal

2923 — Fabricació de maquinària de ventilació i refrigeració no domèstica

    Rúbrica de la agregación 5 grups destinació a la cual pertenece

    3 Béns d'equipament