Saltar al contenido principal

29562 — Fabricació de màquines per treballar el cautxú i les matèries plàstiques

  Aquesta subclasse comprèn també:

  • La fabricació de màquines i aparells per treballar el cautxú i les matèries plàstiques o per a la fabricació de manufactures de dites matèries, extrusores, emmotlladores, màquines per a la fabricació o el recautxutatge de pneumàtics, i altres màquines i aparells concebuts per fabricar productes determinats de cautxú o de matèries plàstiques.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • La fabricació de màquines o equips per al treball del cautxú endurit, de matèries plàstiques endurides o de vidre en fred (vegeu 29.403).

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.