Saltar al contenido principal

3420 — Fabricació de carrosseries per a vehicles de motor, remolcs i semiremolcs

    Rúbrica de la agregación 5 grups destinació a la cual pertenece

    3 Béns d'equipament