Saltar al contenido principal

Aquest grup comprèn:

  • L'obtenció de fons en forma de dipòsits transferibles.
Descendentes
Código Descripción
6511 Banca central
6512 Altres tipus de mediació monetària

Propuesta de hashtag corto

Mediació monetària

Correspondencia con IAE-96 (ca)
Código Descripción Particiones
1*811 Banca 1
1*812 Caixes d'estalvis 1
1*819 Altres institucions financeres 3
Correspondencia con CCAE-93 REV.1 (ca)
Código Descripción
651 Mediació monetària