Saltar al contenido principal

8022 — Ensenyament secundari de formació tècnica i professional

    Aclariment:en general, els ensenyaments d'aquest nivell tenen per finalitat la preparació dels alumnes per a l'activitat en el camp professional i s'hi imparteixen diferents àrees teoricopràctiques en funció dels diversos camps professionals.

    Aquesta classe no comprèn:

    • L'ensenyament tecnicoprofessional dels nivells postsecundari i universitari (vegeu 80.30).