Saltar al contenido principal

143 — Extracció de minerals per a adobs i productes químics

    Propuesta de hashtag corto

    Extracció de minerals per a adobs i prod. químics

    Rúbrica de la agregación 55 sectors industrials a la cual pertenece

    02 Extracció de minerals no energètics