Saltar al contenido principal

156 — Fabricació de productes de molineria, midons i productes amilacis

  Propuesta de hashtag corto

  Fabricació de prod. molineria, midons i amilacis

  Rúbrica de la agregación 3 nivells tecnològics a la cual pertenece

  19 Productes alimentaris

  Rúbrica de la agregación 4 nivells tecnològics a la cual pertenece

  21 Productes alimentaris, begudes i tabac

  Rúbrica de la agregación 55 sectors industrials a la cual pertenece

  08 Altres productes alimentaris i tabac