Saltar al contenido principal

2413 — Fabricació de productes bàsics de química inorgànica

    Rúbrica de la agregación 5 grups destinació a la cual pertenece

    2 Béns intermedis no energètics