Saltar al contenido principal

2521 — Fabricació de plaques, fulls, tubs i perfils de matèries plàstiques

    Rúbrica de la agregación 5 grups destinació a la cual pertenece

    2 Béns intermedis no energètics