Saltar al contenido principal

2922 — Fabricació de maquinària d'elevació i manipulació

    Rúbrica de la agregación 5 grups destinació a la cual pertenece

    3 Béns d'equipament