Saltar al contenido principal

3162 — Fabricació d'altres tipus d'equips i materials elèctrics

    Rúbrica de la agregación 5 grups destinació a la cual pertenece

    2 Béns intermedis no energètics