Saltar al contenido principal

3511 — Construcció i reparació de vaixells (llevat dels d'esbargiment i esport)

    Rúbrica de la agregación 5 grups destinació a la cual pertenece

    3 Béns d'equipament