Saltar al contenido principal

25 — Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques

    Propuesta de hashtag corto

    Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques

    Rúbrica de la agregación Nivells tecnològics OCDE 2001 a la cual pertenece

    12 Productes de cautxú i matèries plàstiques