Saltar al contenido principal

2640 — Fabricació de maons, teules i productes de terra cuita per a la construcció