Saltar al contenido principal

8531 — Activitats de prestació de serveis socials amb allotjament

    Aquesta classe comprèn:

    • Les activitats realitzades per torns i destinades a proporcionar assistència i serveis socials a nens, persones grans, persones en situació d'exclusió social i categories especials de persones que tenen algun impediment per valdre's per si mateixes, però en qui el tractament mèdic o l'educació no constitueix un element important.

    Aquesta subclasse no comprèn:

    • Les activitats relacionades amb l'adopció (vegeu 85.329).
    • L'acolliment temporal a les víctimes de catàstrofes (vegeu 85.329).