Saltar al contenido principal

17303 — Altres acabaments de tèxtils

  Aquesta subclasse comprèn:

  • L'aprest, assecatge, vaporatge, encongiment, apedaçament, sanforització i merceritzatge de matèries tèxtils i articles tèxtils que no siguin de producció pròpia, incloses les peces de vestir.

  Aquesta subclasse comprèn també:

  • L'acabament de peces de cuir.
  • El prisatge i labors similars sobre tèxtils.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • La impregnació, el bany, el recobriment i l'estratificació de teixits de matèries plàstiques (vegeu 17.542).

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Correspondencia con CCAE-93 (ca)
  Código Descripción
  17303 Altres acabaments de tèxtils
  Correspondencia con CNAE-93 REV.1 (es)
  Código Descripción
  17303 Otros acabados de textiles