Saltar al contenido principal

224 — Producció i primera transformació de metalls no fèrrics

    Rúbrica de la agregación 41 sectors industrials a la cual pertenece

    05 Minerals i 1a. transformació del metall