Saltar al contenido principal

4822 — Fabricació d'articles acabats de matèries plàstiques

  Fabricació per emmotllament, extrusió, etc., d'articles acabats en matèries plàstiques com ara vaixella, serveis de taula i altres articles de cuina i per a la llar, estores, catifes, cobresòls i revestiments; tripes sintètiques;, envasos i recipients, aïllants i material aïllant; calçat de material plàstic; mobles i subministraments industrials, articles sanitaris , embarcacions i altres articles d'esport obtinguts per emmotllament o extrusió, muntures d'ulleres i altre material plàstic per a òptica, fotografia i cinematografia, etc.

  No s'hi inclou la fabricació d'articles de marroquineria, viatge i similars en succedanis de cuir (442), d'articles de material plàstic quan s'utilitzen com a succedanis de matèries tèxtils (453), ni de jocs, joguines i articles d'esport no obtinguts per emmotllament o extrusió (494) .

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Correspondencia con CNAE-52 (ca)
  Código Descripción Particiones
  399 Indústries fabrils ncaa 10