Saltar al contenido principal

712 — Transport ferroviari per via estreta

  Transport ferroviari de viatgers i mercaderies per via d'ample inferior a 1 ,435 m. i les instal·lacions i establiments necessaris per a l'exercici d'aquesta activitat, fins i tot els ramals particulars.

  No s'hi inclou les xarxes que serveixen totalment o principalment a una sola població urbana (721.1), les grans reparacions de material fix (503) i rodant (381), ni el lloguer de vagons i contenidors per al transport de mercaderies per ferrocarril (855).

  Descendentes
  Código Descripción
  7120 Transport ferroviari per via estreta
  Correspondencia con CCAE-93 (ca)
  Código Descripción Particiones
  601 Transport per ferrocarril 2
  Correspondencia con NACE-70 (ca)
  Código Descripción
  710 Ferrocarril
  Correspondencia con CIIU-REV.2 (ca)
  Código Descripción
  711 Transport terrestre