Saltar al contenido principal

752 — Activitats afins al transport marítim i per vies navegables interiors (explotació de ports, etc.)

    Transport marítim i per vies navegables interiors, sense efectuar el transport de persones o de mercaderies, com ara el remolc de vaixells; el pilotatge i abalisament, atracada, càrrega i descàrrega de vaixells; l'explotació i manteniment de vies d'aigua, ports, espigons, dics, fars, etc., salvament de vaixells i carregaments en perill, etc.

    Correspondencia con CIIU-REV.2 (ca)
    Código Descripción
    719 Serveis afins als transports