Saltar al contenido principal

Obres socials i allotjaments d'assistència social i abasta l'assistència social a la infància, joventut i subnormals; la dona; l'adult desvalgut o marginat social; els vells; els invidents; sords-muts i altres invàlids; la Creu Roja; organitzacions socials d'ajuda moral o jurídica i altres institucions i fundacions d'assistència benèfico-social.

No s'hi inclou la Seguretat Social (917), els hospitals asils (941), les activitats sanitàries de la Creu Roja (agrupació 94), ni les institucions de reeducació de menors delinqüents (914).

Correspondencia con CCAE-93 (ca)
Código Descripción
853 Activitats de serveis socials
Correspondencia con NACE-70 (ca)
Código Descripción
961 Obres socials
962 Allotjaments d'assistència social
Correspondencia con CIIU-REV.2 (ca)
Código Descripción
934 Instituts d'assistència social