Saltar al contenido principal

952 — Associacions professionals i organitzacions econòmiques

    Cambres oficials de comerç, indústria, navegació i mineres, els col·legis i associacions professionals i les organitzacions econòmiques.

    No s'hi inclou les institucions creades per aquestes organitzacions a fi de desenvolupar activitats d'ensenyament i investigació (93), sanitat (94), assistència social (951), edició (475), etc.

    Correspondencia con CIIU-REV.2 (ca)
    Código Descripción
    935 Associacions comercials, professionals i laborals