Saltar al contenido principal

353 — Fabricació d'aparells i equips electrònics de senyalització, control i programació

    Construcció d'aparells i equips electrònics de senyalització, enclavament i programació per a navegació, vies fèrries, vies urbanes, carreteres, aeroports i rutes aèries; equips electrònics per a comandament i govern automàtic d'instal·lacions industrials, etc.; també fabricació de peces i accessoris per a aquests aparells i la seva reparació.

    No s'hi inclou la construcció d'equips elèctrics de senyalització, control i programació (342).

    Rúbrica de la agregación 41 sectors industrials a la cual pertenece

    19 Material electrònic