Saltar al contenido principal

822 — Entitats asseguradores de malaltia i riscs diversos

  Assegurances i reassegurances d'un risc relatiu a tota mena d'accidents, malaltia o danys (amb excepció dels relatius a un succés lligat a la durada de la vida humana), com ara entitats asseguradores d'accidents malalties i enterraments; transports; crèdits; caució; danys materials (incendi, automòbils, responsabilitat civil, robatoris, avaries de maquinària, pedregades, bestiar, riscs nuclears, etc.).

  No s'hi inclou les assegurances socials obligatòries (917), ni les entitats asseguradores corporatives (823).

  Descendentes
  Código Descripción
  8220 Entitats asseguradores de malaltia i riscs diversos
  Correspondencia con CIIU-REV.2 (ca)
  Código Descripción
  820 Assegurances