Saltar al contenido principal

1*316 — Fabricació d'eines i articles acabats en metalls (llevat de material elèctric)