Saltar al contenido principal

243 — Fabricació de pintures, vernissos i revestiments similars; tintes d'impremta i màstics

  Correspondencia con CIIU-REV.3 (ca)
  Código Descripción
  242 Fabricació d'altres productes químics

  Rúbrica de la agregación 4 grups industrials a la cual pertenece

  1 Indústries de béns intermedis

  Rúbrica de la agregación 5 grups industrials a la cual pertenece

  2 Indústries de béns intermedis, llevat de l'energia