Saltar al contenido principal

332 — Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació, control, navegació i altres fins, llevat d'equips de control per a processos industrials

    Rúbrica de la agregación 4 grups industrials a la cual pertenece

    2 Indústries de béns de capital

    Rúbrica de la agregación 5 grups industrials a la cual pertenece

    3 Indústries de béns de capital