Saltar al contenido principal

1312 — Directors de producció d'explotacions pesqueres i aqüícoles

  Els directors de producció d'explotacions pesqueres i aqüícoles planifiquen, dirigeixen i coordinen la producció a gran escala de piscicultura i les operacions de pesca de captura i de collita de peixos i mariscs, i la cria de peixos, mariscs o altres formes de vida aquàtica, com ara conreus per a finalitats alimentàries o per al posterior alliberament en aigua dolça o salada.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Efectuar el seguiment del mercat de piscicultura i pesca i planificar la producció i l'activitat pesquera per tal de satisfer els requeriments contractuals i la demanda del mercat.
  • Establir i gestionar pressupostos, supervisar el rendiment i els costos de la producció, registrar informacions com ara pràctiques de gestió pesquera, i preparar informes financers i operatius.
  • Acordar amb els compradors els termes de venda de productes i captures.
  • Contractar operacions de pesca i piscicultura, o gestionar-ne la producció amb els patrons de pesca o els propietaris dels vaixells i de les granges de piscicultura.
  • Realitzar i organitzar exàmens d'existències de piscicultura o de pesca amb la finalitat d'identificar malalties o paràsits.
  • Elaborar i coordinar activitats per millorar la incubació de peixos i les seves taxes de creixement, i per prevenir malalties a sales d'incubació.
  • Efectuar el seguiment dels entorns mediambientals per tal de mantenir o millorar les condicions de la vida aquàtica.
  • Dirigir i supervisar la captura i les zones de fresa de peixos, la incubació d'ous i la cria d'alevins, tot aplicant coneixements de gestió i les tècniques de cria de peixos.
  • Coordinar la selecció i el manteniment de les existències de cries.
  • Dirigir i supervisar la transferència de peixos madurs a llacs, estanys, rierols o dipòsits comercials.
  • Comprar maquinària, equipament i subministraments com ara vaixells i xarxes de pesca.
  • Organitzar operacions com ara el manteniment dels vaixells, embarcacions i equips.
  • Supervisar la selecció, formació i rendiment de treballadors i contractistes de piscicultura o de pesca.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Armadors de pesca
  • Directors d'explotacions aqüícoles
  • Directors de piscifactories
  • Directors de producció de granges marines
  • Directors i gerents de piscifactories
  • Directors i gerents d'empreses de pesca

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Directors generals de companyies pesqueres (vegeu 1120)
  • Piscicultors (vegeu 6421)
  • Cultivadors d'ostres (vegeu 6421)
  • Patrons de pesca de litoral (vegeu 6422)
  • Patrons de pesca d'altura (vegeu 6423)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Directors producció explotacions pesqueres

  Correspondencia con CIUO-2008 (ca)
  Código Descripción
  1312 Directors de producció de piscicultura i pesca
  Correspondencia con CIUO-2008 (en)
  Código Descripción
  1312 Aquaculture and fisheries production managers