Saltar al contenido principal

1432 — Directors i gerents d'empreses de comerç al detall

  Els directors i gerents d'empreses de comerç al detall planifiquen, organitzen, coordinen i controlen les activitats dels establiments de venda de béns al detall. Són responsables dels pressupostos, la dotació de personal i l'orientació de l'explotació de les botigues o de les unitats organitzatives existents dins de les botigues que venen un tipus concret de productes.

  Els directors i gerents d'empreses de comerç al detall solen estar ocupats en establiments relativament petits en els quals no hi ha una estructura jerarquitzada de directius. També es classifiquen en aquest grup primari els gerents de grans establiments al detall, com ara supermercats i grans magatzems, encara que en aquests establiments hi hagi una estructura jerarquitzada de directius i supervisors. En canvi, els directors generals de grups d'establiments com ara supermercats o cadenes de grans magatzems han de classificar-se en el grup primari 1120, "Directors generals i presidents executius".

  Els comerciants propietaris de botigues petites en les quals la gestió i supervisió del personal no són un element significatiu del treball es classifiquen en el grup primari 5300, "Comerciants propietaris de botigues".

  El personal que controla i dirigeix les activitats dels dependents de botigues i magatzems, operadors de caixa i altres empleats, però que no té la responsabilitat de definir la combinació de productes, fixar-ne els preus, elaborar els pressupostos i els nivells de dotació de personal, i seleccionar-lo i contractar-lo, es classifica en el grup primari 5210, "Encarregats de secció de botigues i magatzems".

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Definir la combinació de productes, els nivells d'existències i les normes de servei.
  • Elaborar i aplicar polítiques de compres i de comercialització, i fixar-ne els preus.
  • Promoure els béns i serveis dels establiments i fer-ne publicitat.
  • Mantenir registres dels nivells d'existències i de les operacions financeres.
  • Ocupar-se del pressupost de l'establiment.
  • Controlar la selecció, formació i supervisió del personal.
  • Vetllar pel compliment dels reglaments sobre salut i seguretat en el treball.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Gerents d'establiments d'alimentació
  • Gerents de botigues
  • Gerents de comerços al detall
  • Gerents de supermercats

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Comerciants propietaris de botigues (vegeu 5300)
  • Directors comercials i de vendes (vegeu 1221)
  • Directors de cadenes de supermercats o grans magatzems (vegeu 1120)
  • Encarregats de secció de botigues i magatzems (vegeu 5210)
  • Gerents de comerços a l'engròs (vegeu 1431)
  • Venedors de botigues i magatzems (vegeu 5220)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Directors i gerents empreses comerç detall

  Correspondencia con CIUO-2008 (ca)
  Código Descripción Particiones
  1420 Gerents de comerços a l'engròs i al detall 2
  Correspondencia con CIUO-2008 (en)
  Código Descripción Particiones
  1420 Retail and wholesale trade managers 2