Saltar al contenido principal

2325 — Instructors d'ensenyament no reglat en tecnologies de la informació

  Els instructors d'ensenyament no reglat en tecnologies de la informació creen, estructuren i dirigeixen programes i cursos de formació per a usuaris de tecnologia de la informació al marge dels sistemes generals d'ensenyament primari, secundari i superior.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Identificar les necessitats de formació en tecnologia de la informació i els requisits dels usuaris individuals i de les organitzacions sobre aquest aspecte.
  • Preparar i elaborar materials de formació com ara manuals, ajudes visuals, programes d'aprenentatge en línia, models de demostració i documentació de referència.
  • Dissenyar, coordinar, programar i dirigir programes de formació i desenvolupament que puguin impartir-se individualment o en grups i facilitar la celebració de tallers, reunions, demostracions i conferències.
  • Realitzar i supervisar l'avaluació de la qualitat i eficàcia de la formació, i examinar i modificar, si escau, els objectius i mètodes de formació i els materials que es lliurin per als cursos.
  • Reunir, examinar i investigar materials de suport existents per comprendre a fons la matèria i els sistemes objecte de formació.
  • Mantenir-se al corrent de les noves versions dels productes, dels avenços del programari i de les tendències generals de la tecnologia de la informació, redactar productes i materials en línia com ara programes d'aprenentatge i manuals de formació, ajuda en línia i instruccions de funcionament i manteniment.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Professors d'informàtica (classes particulars o acadèmies)
  • Professors de cursos de formació en tecnologies de la informació

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Especialistes en formació de personal en destreses o habilitats generals (parlar en públic, relacionar-se en el treball, etc.) (vegeu 2625)
  • Mestres d'ensenyament primari (vegeu 2240)
  • Professors d'ensenyament secundari (excepte de matèries específiques de formació professional) (vegeu 2230)
  • Professors de formació professional (matèries específiques) (vegeu 2220)
  • Professors d'universitat (vegeu 2210)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Instructors ensenyament no reglat, TIC

  Correspondencia con CCO-94 (ca)
  Código Descripción Particiones
  2239 Altres professionals de l'ensenyament 6
  Correspondencia con CIUO-2008 (ca)
  Código Descripción
  2356 Instructors en tecnologia de la informació
  Correspondencia con CIUO-2008 (en)
  Código Descripción
  2356 Information technology trainers