Saltar al contenido principal

2426 — Professionals de la protecció ambiental

  Els professionals de la protecció ambiental estudien i avaluen els efectes de l'activitat humana sobre el medi ambient, com ara la contaminació atmosfèrica, aquàtica i acústica, la contaminació del sòl, el canvi climàtic, els residus tòxics i l'exhauriment i la degradació dels recursos naturals. Elaboren plans i busquen solucions per a la protecció, conservació, recuperació, minimització i prevenció de danys en el medi ambient.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Dur a terme investigacions, realitzar proves, recollir mostres, realitzar anàlisis sobre el terreny i al laboratori per tal d'identificar fonts de problemes mediambientals i recomanar formes de prevenir, controlar i contrarestar l'impacte d'aquests problemes.
  • Avaluar el probable impacte mediambiental d'activitats, projectes i iniciatives potencials o proposats i recomanar si s'ha de seguir endavant amb ells.
  • Desenvolupar i coordinar la implantació de sistemes de gestió mediambiental que permetin a les organitzacions d'identificar, vigilar i controlar l'impacte mediambiental de les seves activitats, productes i serveis.
  • Realitzar auditories per tal d'avaluar l'impacte mediambiental d'activitats, processos, residus, sorolls i substàncies.
  • Avaluar el compliment per part de les organitzacions de les disposicions i directrius públiques i internes en matèria de medi ambient, tot identificant infraccions i determinant l'acció correctiva requerida.
  • Prestar assessorament tècnic i serveis de suport a les organitzacions sobre la millor forma d'abordar els problemes mediambientals per tal de reduir el dany mediambiental i minimitzar les pèrdues econòmiques.
  • Elaborar plans de conservació.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Ambientòlegs
  • Analistes de la contaminació atmosfèrica
  • Analistes de la qualitat de l'aigua
  • Auditors mediambientals
  • Científics de conservació
  • Científics mediambientals
  • Consellers mediambientals
  • Consultors mediambientals
  • Funcionaris de serveis de conservació
  • Investigadors mediambientals

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Enginyers ambientals (vegeu 2437)
  • Tècnics en salut ambiental (vegeu 3326)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Professionals protecció ambiental

  Correspondencia con CIUO-2008 (ca)
  Código Descripción
  2133 Professionals de la protecció mediambiental
  Correspondencia con CNO-2011 (es)
  Código Descripción
  2426 Profesionales de la protección ambiental
  Correspondencia con CIUO-2008 (en)
  Código Descripción
  2133 Environmental protection professionals