Saltar al contenido principal

Aquest grup primari comprèn els enginyers superiors i assimilats no classificats separadament en el subgrup 243, "Enginyers (excepte agrònoms, forestals, elèctrics, electrònics i en TIC)".

Les persones que posseeixin la titulació d'enginyer agrònom es classifiquen d'acord amb les tasques que duen a terme. Donada la seva àmplia formació acadèmica, estan habilitats per dur a terme tasques en diferents camps; així si treballen com especialistes en agronomia i zootècnia es classifiquen en el grup primari 2422, i si realitzen projectes d'enginyeria pròpiament dits (construccions rurals, de maquinària agrícola) es classifiquen en els grups primaris 2432 i 2433 respectivament.

Entre les seves tasques s'inclou:

 • Consultar amb la direcció i assessorar sobre mètodes i tècniques de planificació i producció.
 • Formular recomanacions sobre aspectes de l'organització del treball, relatius a temps, moviments i seqüència d'operacions.
 • Assessorar sobre la disposició més eficient de les instal·lacions.
 • Identificar riscos i implantar procediments i dispositius de seguretat.
 • Estudiar la tecnologia de processos de fabricació especials, com ara els relatius al vidre, matèries tèxtils, productes de cuir i de fusta.
 • Preparar ponències i informes de caràcter acadèmic o científic.
 • Exercir tasques similars.
 • Supervisar altres treballadors.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

 • Enginyers biomèdics
 • Enginyers d'explosius
 • Enginyers de materials
 • Enginyers de seguretat
 • Enginyers òptics

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

 • Enginyers agrònoms (vegeu 2422)
 • Enginyers industrials i de producció (vegeu 2431)
 • Enginyers informàtics (bases de dades) (vegeu 2721)
 • Enginyers informàtics (webs multimèdia) (vegeu 2713)
 • Enginyers tècnics industrials, eficiència (vegeu 2469)

Descendentes

Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

Propuesta de hashtag corto

Enginyers ncaa

Correspondencia con CCO-94 (ca)
Código Descripción Particiones
2059 Altres enginyers superiors llevat dels agrònoms 3
Correspondencia con CIUO-2008 (ca)
Código Descripción Particiones
2149 Enginyers ncaa 2
Correspondencia con CNO-2011 (es)
Código Descripción
2439 Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes
Correspondencia con CIUO-2008 (en)
Código Descripción Particiones
2149 Engineering professionals not elsewhere classified 2