Saltar al contenido principal

Els enginyers electrònics projecten i dirigeixen la construcció, funcionament, manteniment i reparació de sistemes electrònics i investiguen sobre aquest tema, o estudien aspectes tecnològics de determinats materials, productes o processos electrònics i donen l'assessorament pertinent.

Entre les seves tasques s'inclou:

 • Projectar dispositius o components, circuits, semiconductors i sistemes electrònics i assessorar sobre aquests temes.
 • Especificar mètodes de producció o d'instal·lació, materials i normes de qualitat, i dirigir els treballs de producció o instal·lació de productes i sistemes electrònics.
 • Establir normes i procediments de control per garantir el funcionament eficaç i la seguretat de sistemes, motors i equips electrònics.
 • Organitzar i dirigir el manteniment i reparació de sistemes, motors i equips electrònics.
 • Projectar circuits i components electrònics per al seu ús en camps com l'orientació i el control de la propulsió aeroespacial, l'acústica o la instrumentació i control.
 • Dur a terme recerques sobre els sistemes de radar, telemetria i control remot, sobre microones i sobre altres equips electrònics.
 • Dissenyar i desenvolupar algorismes de procés de senyals i aplicar-los mitjançant l'elecció adequada del programari i del maquinari.
 • Desenvolupar aparells i procediments per assajar components, circuits i sistemes electrònics.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

 • Enginyers de disseny de maquinari
 • Enginyers electrònics

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

 • Enginyers de telecomunicacions (vegeu 2443)
 • Enginyers tècnics de disseny de maquinari (vegeu 2472)
 • Enginyers tècnics en electrònica (vegeu 2472)
 • Tècnics en electrònica (vegeu 3124)
 • Tècnics en electrònica, especialitat en electromedicina (vegeu 3125)

Descendentes

Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

Propuesta de hashtag corto

Enginyers electrònics

Correspondencia con CCO-94 (ca)
Código Descripción Particiones
2053 Enginyers en electrònica i telecomunicacions 2
Correspondencia con CIUO-2008 (ca)
Código Descripción Particiones
2152 Enginyers electrònics 2
Correspondencia con CNO-2011 (es)
Código Descripción
2442 Ingenieros electrónicos
Correspondencia con CIUO-2008 (en)
Código Descripción Particiones
2152 Electronics engineers 2