Saltar al contenido principal

Aquest grup primari inclou els enginyers tècnics no classificats en altres apartat del subgrup 246: "Enginyers tècnics (excepte agrícoles, forestals, elèctrics, electrònics i en TIC)"

Entre les seves tasques s'inclou:

  • Formular recomanacions i donar assessorament tècnic sobre aspectes de l'organització del treball, relatius a temps i moviments i vigilar-ne el compliment.
  • Exercir tasques similars.
  • Supervisar altres treballadors.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Enginyers tècnics, eficiència
  • Enginyers tècnics, estudi de temps i moviments

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Enginyers (excepte agrònoms, forestals, elèctrics, electrònics i en TIC) (vegeu 243)
  • Enginyers tècnics informàtics (bases de dades) (vegeu 2721)
  • Enginyers tècnics informàtics (xarxes) (vegeu 2723)
  • Tècnics en ciències físiques, químiques, mediambientals i en enginyeries (vegeu 312)

Descendentes

Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

Propuesta de hashtag corto

Enginyers tècnics ncaa

Correspondencia con CCO-94 (ca)
Código Descripción Particiones
2659 Altres enginyers tècnics llevat dels agrícoles 2
Correspondencia con CIUO-2008 (ca)
Código Descripción Particiones
2149 Enginyers ncaa 2
Correspondencia con CIUO-2008 (en)
Código Descripción Particiones
2149 Engineering professionals not elsewhere classified 2