Saltar al contenido principal

2822 — Filòsofs, historiadors i professionals en ciències polítiques

  Els filòsofs, historiadors i professionals en ciències polítiques realitzen investigacions sobre la naturalesa de l'experiència i l'existència humanes, les diferents fases o aspectes de la història humana i les estructures, moviments i comportaments polítics. Documenten les seves descobertes i les difonen perquè inspirin i orientin actuacions polítiques i individuals.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Investigar, sobretot mitjançant el raonament sistemàtic, les causes, principis i significats generals del món físic, de les accions, de l'experiència i de l'existència humanes, i interpretar o desenvolupar teories i conceptes filosòfics.
  • Consultar i comparar fonts primàries, com ara els registres originals o contemporanis d'esdeveniments pretèrits, i fonts secundàries, com ara les restes i els objectes arqueològics o antropològics.
  • Extreure material pertinent, comprovar-ne l'autenticitat i reconstituir la història d'un període, país o regió determinats o d'un aspecte concret (per exemple, econòmic, social o polític) de la història.
  • Dur a terme recerques en camps com la filosofia política i la teoria i la pràctica antigues o contemporànies dels sistemes, institucions i comportaments polítics.
  • Observar les institucions i opinions polítiques contemporànies i aplegar informació sobre aquestes a partir de diverses fonts, incloses les entrevistes amb funcionaris públics, membres de partits polítics i altres personalitats.
  • Elaborar teories, models i mètodes per interpretar i descriure la naturalesa de l'experiència humana i dels successos i comportaments històrics i polítics.
  • Presentar els resultats i conclusions dels seus estudis de la manera més adequada per a la seva publicació o utilització per part de funcionaris públics, membres de partits polítics o d'altres organismes i altres persones interessades.
  • Preparar ponències i informes de caràcter acadèmic o científic.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Filòsofs
  • Genealogistes
  • Historiadors
  • Politicòlegs

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Filòsofs, historiadors i prof. ciències polítiques

  Correspondencia con CIUO-2008 (en)
  Código Descripción
  2633 Philosophers, historians and political scientists