Saltar al contenido principal

2912 — Bibliotecaris, documentalistes i similars

  Els bibliotecaris, documentalistes i similars reuneixen, seleccionen, amplien, organitzen i mantenen biblioteques i altres arxius d'informació, organitzen i controlen altres serveis de biblioteca i proporcionen informació als usuaris.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Organitzar, ampliar i conservar sistemàticament una col·lecció de llibres, revistes, informes i altres obres disponibles en forma impresa, audiovisual o digital.
  • Seleccionar i recomanar noves adquisicions de llibres, revistes, informes i altres obres disponibles en forma impresa, audiovisual o digital.
  • Organitzar, classificar i catalogar el material que hi ha a les biblioteques.
  • Gestionar el servei de préstec d'obres i els serveis de préstec entre biblioteques, així com també les xarxes d'informació a disposició dels usuaris.
  • Cercar, recuperar i proporcionar documentació i referències bibliogràfiques als professionals, les empreses, les institucions o altres usuaris que provenen d'obres de la col·lecció conservada a la biblioteca o dels seus sistemes de recuperació de dades o d'enllaç amb altres xarxes d'informació.
  • Dur a terme estudis sobre serveis de biblioteca i informació i analitzar i modificar els serveis que es presten, en funció de les necessitats dels usuaris.
  • Dissenyar i aplicar sistemes i models conceptuals d'emmagatzematge, organització, classificació i recuperació de la informació.
  • Preparar ponències i informes de caràcter acadèmic i científic.
  • Dur a terme recerques manuals, en línia o per mitjans interactius, efectuar préstecs entre biblioteques i exercir altres funcions per tal d'ajudar els usuaris a accedir a les obres de les biblioteques.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Bibliògrafs
  • Bibliotecaris
  • Documentalistes

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Bibliotecaris, documentalistes i similars

  Correspondencia con CIUO-2008 (ca)
  Código Descripción
  2622 Bibliotecaris, documentalistes i afins
  Correspondencia con CNO-2011 (es)
  Código Descripción
  2912 Bibliotecarios, documentalistas y afines
  Correspondencia con CIUO-2008 (en)
  Código Descripción
  2622 Librarians and related information professionals