Saltar al contenido principal

3125 — Tècnics en electrònica, especialitat en electromedicina

  Els tècnics en electrònica, especialitat en electromedicina, planifiquen, gestionen i supervisen la instal·lació i el manteniment dels productes sanitaris actius no implantables (PSANI) en sistemes d'electromedicina i les seves instal·lacions associades, sota criteris de qualitat, en condicions de seguretat i d'acord amb la normativa vigent. Desenvolupen la seva activitat professional en centres sanitaris, públics o privats, en els serveis d'electromedicina, i en empreses fabricants, distribuïdores o proveïdores de serveis d'electromedicina, en els departaments d'assistència tècnica o d'atenció al client, tant per compte propi o per compte d'altri.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Determinar les característiques tècniques dels equips adequades a les necessitats del centre sanitari.
  • Seleccionar els equips, els elements i els materials.
  • Determinar els costos dels equips i les instal·lacions.
  • Desenvolupar programes de muntatge dels equips.
  • Planificar les proves de seguretat, el funcionament i la posada en marxa dels equips.
  • Elaborar la documentació corresponent al muntatge i el manteniment del sistema.
  • Dur a terme el replantejament i l'inici de l'obra.
  • Dur a terme el seguiment i la supervisió del programa de muntatge dels equips.
  • Dur a terme i supervisar les intervencions per al muntatge dels equips.
  • Dur a terme i supervisar les proves de seguretat, el funcionament i la posada en marxa dels equips.
  • Aplicar programes de gestió de residus.
  • Desenvolupar i gestionar programes per al proveïment de mitjans i materials per al manteniment.
  • Desenvolupar programes per al manteniment dels equips.
  • Organitzar i controlar les intervencions per al manteniment dels equips.
  • Dur a terme el diagnòstic d'avaries o mal funcionament d'equips i d'instal·lacions.
  • Supervisar i dur a terme les intervencions per al manteniment dels equips.
  • Determinar les necessitats de formació dels usuaris i del personal del servei en l'ús dels equips.
  • Formar els usuaris de les instal·lacions en l'ús dels equips i en les mesures de seguretat que s'hagin d'adoptar.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Assessors tècnics de sistemes d'electromedicina
  • Caps d'equip d'instal·ladors de sistemes d'electromedicina
  • Coordinadors i supervisors de manteniment de sistemes d'electromedicina
  • Especialistes en aplicacions electromèdiques
  • Especialistes en productes de sistemes d'electromedicina
  • Tècnics en electromedicina
  • Tècnics en electrònica, especialitat en electromedicina

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Instal·ladors i reparadors en electromedicina (vegeu 7532)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Tècnics electrònica, electromedicina

  Correspondencia con CCO-94 (ca)
  Código Descripción Particiones
  3024 Tècnics en electrònica i telecomunicacions 3
  Correspondencia con CIUO-2008 (ca)
  Código Descripción Particiones
  3114 Tècnics en electrònica 3
  Correspondencia con CIUO-2008 (en)
  Código Descripción Particiones
  3114 Electronics engineering technicians 3