Saltar al contenido principal

Els tècnics agropecuaris duen a terme assaigs i experiments, i presten assistència tècnica i científica als agrònoms, agricultors i directors d'explotacions agràries.

Entre les seves tasques s'inclou:

 • Preparar materials i equips per a experiments, assaigs i anàlisis.
 • Recollir espècimens i preparar mostres de sòls, cèl·lules, teixits, parts de plantes o animals, o òrgans d'animals, per fer experiments, assaigs i anàlisis.
 • Ajudar a efectuar o dur a terme experiments, assaigs i anàlisis aplicant mètodes i tècniques com la microscòpia, la histoquímica, la cromatografia, l'electroforesi i l'espectroscòpia.
 • Identificar microorganismes patògens i insectes, paràsits, fongs i males herbes nocius per a les plantes i per al bestiar, i ajudar a establir mètodes de control.
 • Analitzar els productes obtinguts per establir i mantenir normes de qualitat.
 • Aplicar programes de treball referits, per exemple, a centres de cria de peixos, conreus en hivernacle o produccions ramaderes, i supervisar que es duguin a terme.
 • Analitzar mostres de diferents varietats de llavors per determinar la qualitat, la puresa i el percentatge de germinació.
 • Recollir dades i calcular o estimar les quantitats i costos dels materials i mà d'obra necessaris per als projectes.
 • Organitzar el manteniment i la reparació dels aparells d'investigació.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

 • Capatassos agrícoles
 • Tècnics en fructicultura i viticultura
 • Tècnics en horticultura, floricultura i jardineria
 • Tècnics en indústries làcties
 • Tècnics en salut i producció de vaques lleteres
 • Treballadors qualificats en ocells de corral
 • Treballadors qualificats en oleïcultura

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

 • Ajudants de veterinària (vegeu 3327)
 • Enginyers tècnics agrícoles (vegeu 2424)
 • Tècnics en inseminació artificial (vegeu 3327)
 • Tècnics forestals i del medi natural (vegeu 3143)

Descendentes

Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

Propuesta de hashtag corto

Tècnics agropecuaris

Correspondencia con CIUO-2008 (ca)
Código Descripción
3142 Tècnics agropecuaris
Correspondencia con CNO-2011 (es)
Código Descripción
3142 Técnicos agropecuarios
Correspondencia con CIUO-2008 (en)
Código Descripción
3142 Agricultural technicians