Saltar al contenido principal

3155 — Tècnics en seguretat aeronàutica

  Els tècnics en seguretat aeronàutica duen a terme tasques tècniques relatives al disseny, la instal·lació, el funcionament, el manteniment i la reparació de sistemes de control del trànsit aeri i de l'aeronàutica.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Efectuar treballs tècnics relacionats amb la recerca i el desenvolupament d'equips electrònics i electromecànics i de sistemes informàtics utilitzats en aeronàutica i assajar prototipus.
  • Oferir suport tècnic en el disseny i projecció de circuits interactius de control de la navegació aèria i sistemes de detecció d'avions i seguiment o observació del seu rumb.
  • Contribuir al càlcul i l'estimació de costos i a la determinació de les normes i les especificacions de caràcter tècnic o amb finalitats d'instrucció pel que fa als equips de seguretat aeronàutica i de control del trànsit aeri.
  • Col·laborar en les tasques de control tècnic de la construcció, la instal·lació, el funcionament, el manteniment i la reparació dels aparells de control aeronàutic des de terra per assegurar el compliment de les normes i les especificacions pertinents.
  • Aplicar capacitats i coneixements dels principis i les pràctiques en matèria d'enginyeria aeronàutica aplicada a la seguretat del trànsit aeri per tal d'identificar i resoldre els problemes que poden sorgir durant l'acompliment de la feina.
  • Desenvolupar, modificar, detectar i eliminar errors dels programes informàtics.
  • Modificar els sistemes i equips de control aeronàutic des de terra per adequar-los a nous procediments de control del trànsit aeri, amb la finalitat de millorar-ne la capacitat, fiabilitat i integritat, o de facilitar els procediments de control del trànsit aeri i la designació de l'espai aeri.
  • Controlar, vigilar i certificar els aparells de comunicació i control del trànsit aeri i calibrar els instruments i aparells de control aeronàutic des de terra per tal de garantir la màxima exactitud i seguretat en les maniobres de vol, aterratge i enlairament.
  • Proporcionar instruccions tècniques i supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Tècnics en seguretat aeronàutica

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Enginyers electrònics (vegeu 2442)
  • Enginyers mecànics (2433)
  • Mecànics i ajustadors de motors d'avió (vegeu 7402)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Tècnics seguretat aeronàutica

  Correspondencia con CCO-94 (ca)
  Código Descripción
  3063 Tècnics en seguretat aeronàutica
  Correspondencia con CIUO-2008 (ca)
  Código Descripción
  3155 Tècnics en seguretat aeronàutica
  Correspondencia con CNO-2011 (es)
  Código Descripción
  3155 Técnicos en seguridad aeronáutica
  Correspondencia con CIUO-2008 (en)
  Código Descripción
  3155 Air traffic safety electronics technicians