Saltar al contenido principal

3313 — Tècnics en anatomia patològica i citologia

  Els tècnics en anatomia patològica i citologia col·laboren en el processament de biòpsies i en la realització de necròpsies clíniques o forenses, preparen, seleccionen i fan aproximacions diagnòstiques de citologies, aplicant les tècniques d'immunohistoquímica i biologia molecular perquè serveixin com a suport del diagnòstic clínic o medicolegal, organitzant i programant la feina, i complint criteris de qualitat del servei i d'optimització de recursos, sota la supervisió facultativa corresponent.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Col·laborar en la realització de necròpsies clíniques o medicolegals, sota la supervisió del facultatiu.
  • Dur a terme el processament integral i complementari del material biològic per al seu estudi per part del patòleg.
  • Dur a terme la selecció i aproximació diagnòstica de citologies ginecològiques, sota la supervisió del facultatiu.
  • Dur a terme la selecció i aproximació diagnòstica de citologies de líquids i secrecions corporals, empremtes i mostres no ginecològiques obtingudes per punció, sota la supervisió del facultatiu.
  • Dur a terme el registre fotogràfic de peces i preparacions a nivell macroscòpic, microscòpic i ultramicroscòpic, sota la supervisió del facultatiu.
  • Aplicar tècniques d'immunohistoquímica, immunofluorescència i biologia molecular, sota la supervisió del facultatiu.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Tècnics especialistes en anatomia patològica i citologia
  • Tècnics superiors en anatomia patològica i citologia

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Analistes clínics (vegeu 3314)
  • Tècnics en laboratori de diagnosi clínica (vegeu 3314)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Tècnics anatomia patològica i citologia

  Correspondencia con CCO-94 (ca)
  Código Descripción Particiones
  3121 Tècnics de laboratori sanitari 2
  Correspondencia con CIUO-2008 (ca)
  Código Descripción Particiones
  3212 Tècnics de laboratoris mèdics 2
  Correspondencia con CNO-2011 (es)
  Código Descripción
  3313 Técnicos en anatomía patológica y citología
  Correspondencia con CIUO-2008 (en)
  Código Descripción Particiones
  3212 Medical and pathology laboratory technicians 2