Saltar al contenido principal

3521 — Mediadors i agents d'assegurances

  Els mediadors i agents d'assegurances assessoren els seus clients sobre assegurances d'accidents, automòbils, responsabilitat civil, inversions, incendis, marítimes i d'altres tipus, i els venen aquestes assegurances.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Obtenir les informacions necessàries sobre els antecedents dels clients per determinar el tipus i les condicions apropiats de l'assegurança.
  • Negociar amb els clients per determinar els tipus i els nivells de risc, l'abast de la cobertura i les condicions de pagament.
  • Explicar als clients detalls sobre assegurances i condicions, primes de cobertura de riscos i beneficis per als clients.
  • Ajudar els clients a determinar els tipus i el nivell de cobertura necessaris, calcular les primes i establir el mètode de pagament.
  • Negociar i establir pòlisses de reassegurança.
  • Assessorar sobre les assegurances per a operacions, projectes, instal·lacions o riscos importants o especials, negociar les condicions d'aquestes assegurances i establir les pòlisses pertinents.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Agents d'assegurances
  • Asseguradors
  • Corredors d'assegurances

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Taxadors d'assegurances (vegeu 3405)
  • Tècnics en prevenció de riscos laborals i salut ambiental (vegeu 3326)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Mediadors i agents assegurances

  Correspondencia con CCO-94 (ca)
  Código Descripción
  3312 Agents d'assegurances
  Correspondencia con CIUO-2008 (ca)
  Código Descripción
  3321 Agents d'assegurances
  Correspondencia con CNO-2011 (es)
  Código Descripción
  3521 Mediadores y agentes de seguros
  Correspondencia con CIUO-2008 (en)
  Código Descripción
  3321 Insurance representatives