Saltar al contenido principal

3629 — Altres professionals de suport de l'Administració pública per a tasques d'inspecció i control i similars

  Aquest grup primari inclou altres professionals de suport de l'Administració pública per a tasques d'inspecció i control i similars no classificats en altres apartats. S'hi inclouen, per exemple, els inspectors d'agricultura, pesca, vaixells, preus i salaris, i pesos i mesures.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Inspeccionar locals i llocs comercials per tal de garantir la utilització de pesos i mesures correctes.
  • Supervisar els règims de preus per avaluar la idoneïtat del cost dels béns i serveis a fi de protegir els interessos dels consumidors.
  • Supervisar els règims de salaris per garantir l'aplicació de nivells de remuneració adequats a la feina duta a terme i comprovar el compliment de la legislació laboral.
  • Dur a terme tasques administratives i d'investigació similars per tal d'enregistrar els resultats obtinguts, documentar els casos d'incompliment o les pràctiques empresarials inadequades i preparar informes i correspondència.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Inspectors de preus

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Tècnics de seguretat i higiene en el treball (vegeu 3326)
  • Tècnics en prevenció d'incendis en la construcció (vegeu 3122)
  • Tècnics en prevenció de riscos laborals (vegeu 3326)
  • Tècnics en salut ambiental (vegeu 3326)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Prof. suport administracions públiques, inspecció