Saltar al contenido principal

4309 — Altres empleats administratius sense tasques d'atenció al públic ncaa

  Aquest grup primari inclou els empleats administratius que no desenvolupen tasques d'atenció al públic i que no s'han inclòs en altres epígrafs d'aquest grup principal (F). Aquests empleats realitzen diferents tasques administratives i d'oficina d'acord amb els procediments establerts; per exemple, han de classificar-se aquí els encarregats de la gestió de correspondència, els encarregats d'elaborar resums de premsa i els empleats de publicació.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Registrar, preparar, ordenar, classificar i arxivar informació.
  • Classificar, obrir i enviar correu.
  • Fotocopiar i enviar documents per fax.
  • Preparar informes i correspondència de caràcter ordinari.
  • Registrar el lliurament d'equips al personal.
  • Respondre a preguntes telefòniques o electròniques o remetre-les a la persona adequada.
  • Comprovar xifres, preparar factures, anotar detalls de transaccions financeres realitzades.
  • Transcriure informació en ordinadors i revisar-la i corregir-la.
  • Rebre comandes de clients respecte a la inserció d'anuncis classificats, redactar i editar còpies, calcular tarifes publicitàries i facturar als clients.
  • Redactar correspondència empresarial i d'entitats públiques, com la relativa a la resposta a sol·licituds d'informació i assistència, reclamacions de danys i perjudicis, consultes de crèdit i facturació i reclamacions de servei.
  • Assistir en la preparació de publicacions periòdiques, anuncis, catàlegs, directoris i altres materials per a la seva publicació.
  • Llegir periòdics, revistes, comunicats de premsa i altres publicacions, amb la finalitat de localitzar i arxivar articles d'interès per al personal i els clients.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Agents judicials
  • Auxiliars administratius sense tasques d'atenció al públic
  • Empleats administratius en general sense tasques d'atenció al públic
  • Empleats administratius de serveis postals (excepte empleats de finestreta)
  • Empleats d'inserció d'anuncis classificats
  • Empleats de publicacions (no especialitzats)

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Empleats administratius en general amb tasques d'atenció al públic (vegeu 4500)
  • Empleats d'oficina de serveis de suport a la producció (vegeu 4122)
  • Tècnics d'arts gràfiques (vegeu 3129)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Altres administratius sense atenció al públic ncaa