Saltar al contenido principal

5210 — Encarregats de secció de botigues i magatzems

  Els encarregats de secció de botigues i magatzems supervisen i coordinen les activitats dels dependents, operadors de caixa i altres empleats d'establiments de venda a l'engròs i al detall, com ara supermercats i grans magatzems.

  Les persones que explotin petites botigues i no tinguin la gestió de l'establiment i la supervisió de personal com a components significatives del seu treball han de classificar-se en el grup primari 5300 Comerciants propietaris de botigues.

  Els gerents de botigues que, a més de supervisar el personal, realitzin tasques com ara determinar la combinació de productes que s'han de vendre, establir els preus, elaborar els pressupostos i decidir sobre la selecció i contractació de personal, han de classificar-se en el grup primari 143 Directors i gerents d'empreses de comerç a l'engròs i al detall.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Planificar i preparar programes de treball i assignar tasques concretes al personal.
  • Instruir el personal sobre els procediments de venda, inclosa la manera de manejar els casos difícils o complexos.
  • Vetllar perquè els clients rebin un servei ràpid.
  • Assessorar els directius i participar amb ells en les tasques de realització d'entrevistes, contractació, formació, avaluació, promoció i acomiadament del personal, i resoldre les queixes del personal.
  • Examinar els productes retornats i decidir sobre l'actuació adequada.
  • Fer inventari dels productes en venda i realitzar noves comandes.
  • Vetllar perquè els productes i serveis tinguin assignat el preu i estiguin exposats de forma correcta.
  • Vetllar perquè es compleixin els procediments de seguretat.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Empleats encarregats de botigues
  • Encarregats de botigues de gran superfície
  • Encarregats de secció de centres comercials

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Dependents propietaris de comerç (vegeu 5300)
  • Empleats de venda de loteries i apostes (vegeu 4442)
  • Encarregats de l'àrea d'atenció al client en comerços (vegeu 4411)
  • Gerents de centres comercials (vegeu 1509)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Encarregats secció botigues i magatzems

  Correspondencia con CCO-94 (ca)
  Código Descripción
  5320 Encarregats de secció d'un comerç i similars
  Correspondencia con CIUO-2008 (ca)
  Código Descripción
  5222 Supervisors de botigues i magatzems
  Correspondencia con CNO-2011 (es)
  Código Descripción
  5210 Jefes de sección de tiendas y almacenes
  Correspondencia con CIUO-2008 (en)
  Código Descripción
  5222 Shop supervisors