Saltar al contenido principal

7706 — Treballadors de l'elaboració de begudes alcohòliques (excepte el vi)

  Els treballadors de l'elaboració de begudes alcohòliques (excepte el vi) controlen i preparen les matèries primeres i auxiliars, realitzant les operacions d'elaboració, en les condicions establertes en els manuals de procediment i qualitat, així com manejant la maquinària i els equips corresponents i efectuant el seu manteniment de primer nivell. Realitzen les operacions de maltatge i executen i controlen les operacions necessàries per obtenir malt, mosts, cerveses, sidres i altres begudes alcohòliques diferents del vi.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Recepcionar la matèria primera i efectuar-ne la selecció i l'emmagatzematge per al seu posterior tractament en el procés de fabricació.
  • Efectuar l'assecatge i la torrefacció dels grans germinats, seguint els procediments establerts.
  • Controlar la matèria primera per a l'elaboració de cervesa i preparar els diferents components que intervenen en la preparació prèvia de la mescla segons el tipus de most a elaborar.
  • Executar els processos de maceració del malt, filtració i ebullició del most comprovant les quantitats afegides i les temperatures.
  • Controlar el procés de fermentació del most segons les normes establertes.
  • Realitzar i controlar el procés de maduració, condicionament i guarda, segons les especificacions establertes.
  • Preparar i controlar les matèries primeres per iniciar el procés d'elaboració, seguint les pautes establertes en el manual de procediment i en les instruccions de treball.
  • Obtenir els mosts en les condicions i amb les característiques de qualitat i higiene requerides per a la seva posterior fermentació, assegurant els nivells de producció.
  • Controlar que les fermentacions dels mosts transcorren d'acord amb els requeriments de cada elaboració, establerts en els manuals de procediment i les instruccions de treball.
  • Aplicar els tractaments físics i químics establerts en els manuals de procediment per estabilitzar i conservar els productes, garantint-ne la qualitat i higiene.
  • Prendre mostres i realitzar durant el procés els assajos i proves indicats, amb la precisió requerida, verificant que la qualitat del producte es correspon amb les especificacions establertes.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Cervesers
  • Treballadors de l'elaboració de la sidra
  • Treballadors de la cocció de malt, cervesa

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Treballadors elaboració begudes alcohòliques (exc. vi)

  Correspondencia con CCO-94 (ca)
  Código Descripción Particiones
  7804 Treballadors de la conservació de fruites i verdures 3
  Correspondencia con CIUO-2008 (ca)
  Código Descripción Particiones
  7514 Operaris de la conservació de fruites, llegums, verdures i afins 3
  Correspondencia con CIUO-2008 (en)
  Código Descripción Particiones
  7514 Fruit, vegetable and related preservers 3