Saltar al contenido principal

7893 — Classificadors i provadors de productes (excepte aliments, begudes i tabac)

  Els classificadors i provadors de productes (excepte aliments, begudes i tabac) inspeccionen, proven, classifiquen, apliquen mostratges i pesen matèries primeres, components fabricats i articles no comestibles produïts o venuts per garantir que es compleixen les normes de qualitat i descobrir defectes, desgastos i desviacions de les especificacions i ordenar-los i classificar-los d'acord amb la seva qualitat.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Inspeccionar i provar productes, peces i materials per garantir que es compleixen les especificacions i normes.
  • Classificar les fibres tèxtils per a la filatura i bobinatge.
  • Descartar o rebutjar els productes, materials i equips que no compleixin les especificacions.
  • Analitzar i interpretar plànols, dades, manuals i altres materials per determinar les especificacions i els procediments d'inspecció i de prova.
  • Notificar els problemes als supervisors i a la resta de personal de producció, i ajudar-los a identificar-los i a corregir-los.
  • Registrar les dades de les inspeccions i proves, com les relatives al pes, la temperatura, la classe o el contingut d'humitat, i les quantitats inspeccionades o classificades.
  • Marcar els articles indicant-hi dades com ara la classe i la seva acceptació o rebuig.
  • Mesurar les dimensions dels productes emprant instruments com ara regles, calibradors o micròmetres.
  • Analitzar les dades de les proves i fer els càlculs necessaris per determinar-ne els resultats.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Classificadors de llanes
  • Classificadors de productes

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Classificadors de cuirs (vegeu 7836)
  • Classificadors de fruites (vegeu 7709)
  • Classificadors de pells (vegeu 7831)
  • Classificadors d'hortalisses (vegeu 7709)
  • Inspectors de seguretat de productes (vegeu 3326)
  • Tècnics de control de qualitat de les ciències físiques, químiques i de les enginyeries (vegeu 3160)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Provadors productes (exc. aliments, begudes i tabac)