Saltar al contenido principal

8141 — Operadors de màquines de fabricar productes de cautxú i derivats de resines naturals

  Els operadors de màquines de fabricar productes de cautxú i derivats de resines naturals accionen i vigilen màquines que pasten i mesclen cautxú, composts de cautxú o derivats de resines naturals, i fabriquen diversos components i articles a base de cautxú natural o sintètic i derivats de resines naturals, com ara calçat de goma, articles de la llar, materials aïllants, accessoris industrials i pneumàtics.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Accionar i vigilar màquines de pastar i mesclar cautxú brut o compostos de cautxú per al seu tractament posterior.
  • Accionar i vigilar màquines (calandres) que estiren la primera matèria mitjançant rotlles per produir làmines de cautxú o teles recobertes amb cautxú.
  • Accionar i vigilar màquines que, per extrusió, comprimeixen compostos de cautxú o emmotllen aquests materials quan són tous mitjançant operacions de vulcanització.
  • Accionar i vigilar màquines per elaborar pneumàtics per a rodes en formes especials, vulcanitzar-los o tornar-los a emmotllar o recautxutar una vegada usats.
  • Examinar la producció per detectar defectes i disconformitats amb les especificacions.
  • Localitzar defectes i reparar pneumàtics usats o defectuosos mitjançant operacions de vulcanització o d'altres tipus.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Operadors de màquines de fabricar pneumàtics
  • Operadors de màquines de fabricar productes de cautxú
  • Operadors de màquines de fabricar segells de cautxú
  • Operadors de màquines de vulcanització de pneumàtics
  • Operadors de màquines extrusores de cautxú
  • Operadors de màquines pastadores mescladores de cautxú
  • Operadors de màquines per fabricar productes derivats de resines naturals

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Operadors productes cautxú i resines naturals

  Correspondencia con CIUO-2008 (en)
  Código Descripción
  8141 Rubber products machine operators