Saltar al contenido principal

8332 — Operadors de grues, muntacàrregues i maquinària similar de moviment de materials

  Els operadors de grues, muntacàrregues i maquinària similar de moviment de materials accionen i vigilen grues fixes i mòbils i altres aparells elevadors in situ.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Conduir i vigilar grues mòbils o fixes, fent baixar i pujar plomes, per elevar, moure, posicionar o col·locar equips i materials.
  • Conduir i vigilar màquines i aparells d'elevació i pujar o baixar materials i personal en obres de construcció o en mines.
  • Accionar i vigilar telefèrics i instal·lacions similars.
  • Accionar i vigilar la maquinària utilitzada per remolcar o arrossegar mitjançant cables, barques o barcasses amb passatgers, vehicles o mercaderies durant trajectes breus.
  • Accionar i vigilar la maquinària que obre i tanca ponts llevadissos o giratoris per permetre la circulació fluvial i per carretera.
  • Accionar i vigilar grues proveïdes d'accessoris de dragatge per dragar vies fluvials i altres zones.
  • Accionar grues instal·lades sobre embarcacions o barcasses per elevar, moure i col·locar equips i materials.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Operadors d'aparells elevadors
  • Operadors de grues
  • Operadors de grues mòbils
  • Operadors de grues torre
  • Operadors de muntacàrregues
  • Operadors de telefèrics

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Operadors de maquinària de moviment de terres i equips similars (vegeu 8331)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Operadors grues, muntacàrregues i moviment material

  Correspondencia con CIUO-2008 (en)
  Código Descripción
  8343 Crane, hoist and related plant operators