Saltar al contenido principal

8121 — Operadors d'instal·lacions d'obtenció i transformació de metalls

  Els operadors d'instal·lacions d'obtenció i transformació de metalls accionen, vigilen, ajusten i mantenen màquines i equips de procés únic per tractar i convertir minerals i refinar, endurir, laminar i extrudir metalls.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Ajustar, preparar i regular màquines de tractament de minerals i metalls per dur a terme alguna fase del procés.
  • Accionar màquines monofuncionals de trituració, separació, filtratge, mescla , trituració, fosa, laminatge, refinació o algun altre tractament dels metalls i minerals.
  • Observar els indicadors, comptadors, llistats d'ordinador, monitors de vídeo i productes per garantir el funcionament correcte de les màquines i verificar que es donen les condicions de tractament especificades.
  • Ajustar els equips, vàlvules, bombes, comandaments i equips.
  • Controlar la preparació, la mesura i el subministrament de la matèria primera i els agents de procés a les màquines.
  • Controlar l'arrencada i parada dels processos, comprovar les avaries i controlar els equips de procés externs.
  • Verificar els equips per detectar-hi mals funcionaments, realitzar proves rutinàries de funcionament i organitzar-ne el manteniment.
  • Analitzar mostres dels productes, realitzar proves, registrar dades i portar registres de producció.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Fonedors de segona fusió (metal·lúrgia)
  • Operadors de coquització
  • Operadors de culleres d'alt forn
  • Operadors de màquina emmotlladora de metalls
  • Operadors de màquines estiradores de metalls
  • Operadors de màquines per a la transformació de metalls
  • Operadors de màquines trefiladores de metalls
  • Operadors de planta d'obtenció d'alumini
  • Operadors de processos de forja de metalls
  • Operadors de trens de laminatge de metalls

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Fonedors d'alt forn (vegeu 3135)
  • Operadors de control de tren de laminatge de metalls (vegeu 3135)
  • Operadors de màquines recobridores de metalls (vegeu 8122)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Operadors instal·lacions transformació metalls

  Correspondencia con CIUO-2008 (en)
  Código Descripción
  8121 Metal processing plant operators