Saltar al contenido principal

3412 — Professionals de suport de serveis jurídics i serveis similars

  Els professionals de suport de serveis jurídics i serveis similars ajuden els directors i gerents d'empresa, els advocats i altres professionals en relació amb qüestions jurídiques i connexes, incloent-hi les relatives a assegurances, préstecs i altres transaccions financeres.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Examinar, o prendre les disposicions pertinents per fer examinar, documents jurídics i altres textos.
  • Preparar documents que resumeixin opinions jurídiques o jurisprudència o que estableixin les condicions de préstecs o assegurances.
  • Registrar documents sobre transferències de propietats, títols i valors o altres afers que requereixen un registre oficial.
  • Comprovar la validesa dels documents i transmetre documents al registre d'accionistes d'una companyia.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Auxiliar de justícia
  • Jutge de pau
  • Oficial de justícia
  • Oficial de notaria
  • Passant d'advocat

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Auxiliar administratiu (4300, 4400)
  • Secretari de jutjat (2399)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Prof. suport serveis jurídics i sim.